Beleidsplan

 Algemene Gegevens                                                             Laatste update  10 februari 2024    

Op 10 Oktober 2017 is de “stichting De Schuilplaats Hoek van Holland” opgericht. Om

aan de activiteiten van de stichting bekendheid te geven is een website opgezet

onder de naam;                                                           deschuilplaats-hoekvanholland.nl.

Onze financiële administratie staat op;                 deschuilplaats-hoekvanholland.nl

De stichting is te bereiken via o.a. email;              hansjonas50@hotmail.com

en is ingeschreven bij “De Kamer van Koophandel” onder nummer 69808104, RSIN nummer

858020221. De bankrekening is bij de regio bank nl26 rbrb 0706 6593 09

Doelstelling van de stichting

 • De verspreiding van de boodschap van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de bijbel, waarin de stichting haar grondslag vindt;
 • Organiseren van activiteiten om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus;
 • Het voorzien van geestelijke en lichamelijke noden;
 • Zorgdragen voor degene die het wat minder hebben;
 • Er is geen winstoogmerk en individueel belang;
 • Verbreden van inzet van alle gemeenteleden op alle facetten van het gemeenteleven;
 • Versterken van de onderlinge band, openheid en dienstbaarheid.

De manier waarop wij deze doelstellingen realiseren

 • Het organiseren van bijeenkomsten onder de naam de schuilplaats Hoek van Holland. Tijdens dit samenkomen staat het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal.
 • Gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk thuis te bieden;
 • Voeding te verzorgen door het uitnodigen van geest vervulde sprekers.
 • Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de uitgangspunten te realiseren.
 • De inkomsten worden verkregen dmv giften, donaties op ons rekeningnummer.
 • Er wordt een goed contact onderhouden met voorgangers van andere plaatselijke gemeentes.
 • Het vermogen wordt beheerd door het stichtingsbestuur en dan vooral de penningmeester, die daar ook verantwoording voor aflegt. De verantwoording komt ook op de site te staan, zodat we transparant zullen zijn.
 • Het vermogen wordt besteed aan de huur, de sprekers, en koffie en koek en de jeugd conferentie op de Betteld.

Het bestuur

Per 10 Oktober 2017 bestaat het bestuur uit 4 bestuurders, te weten;

 • Voorzitter;                        Marc Matthieu Jonas
 • Secretaris;                         Anneke Jonas-Scheffer
 • Penningmeester;             Hans Jonas
 • Bestuurslid;                      Janine Jonas-Jongepier

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen betaald personeel.

Boekjaar, jaarstukken, de administratieve verplichtingen van de stichting

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Er wordt alleen een staat van baten en lasten opgemaakt. Door het ontbreken van activa/passiva (geen onroerend goed, en geen personeel in loondienst), is een aparte balans overbodig.                                                                                             

Speerpunten

Een volgend doel is iets voor de minder draagkrachtigen te gaan doen. Dat project loopt goed en wij willen proberen dit jaar te gaan uitbreiden tot 65 mensen.

Men kan zich opgeven via e-mail

deschuilplaats@hotmail.com  Alleen geldt dit voor Hoek van Holland.

Vanaf 1 oktober 2019 gaan we 2x per week eten koken voor de minderdraagkrachtigen  en eenzame ouderen.

Dit zijn we gestart in het wijkcentrum “de Hoekstee” en doen dit met een aantal vrijwilligers.

Het eten wordt dan niet meer bezorgt.

We zijn gestart met ongeveer 25 gasten, die een gratis maaltijd kunnen nuttigen. Ook goed voor het sociale contact.

Voor het jaar 2023 gaan we uit dat het aantal zich gaat verdubbelen, wat ook nu (28 juni 2023 ) gebeurt is.

We koken per week ongeveer 100 maaltijden.

We krijgen subsidie van de gemeente Rotterdam hiervoor.

Diverse mensen die bij ons eten, komen nu ook naar de samenkomsten. 

2024 gaat een uitdaging worden, omdat dan het subsidie beleid armoede in Rotterdam gaat veranderen.

We gaan proberen andere bronnen aan te boren, want we willen in 2024 nog meer mensen gaan ontvangen.

 Een speerpunt is ook om de mensen die verslaafd zijn met onze samenkomsten en gesprekken verder te helpen, wat tot nu toe heel goed gaat. Binnenkort houden we met diverse mensen een doopdienst op het strand. Wat inmiddels gebeurt is en het was een groot feest.

2024 wordt ook een jaar met cursussen. We hebben net met 12 personen een reset cursus gedaan wat heel fijn was, in maart gaan we starten met een soort vervolg.

Ook gaan we in juli met de jeugd naar de Betteld, waar de jeugd een christelijk adventure kamp gaat doen. De inschrijving loopt prima.