Onderscheiden

Een samenvatting van het onderwijs over ‘Onderscheiding’ zaterdag op de ‘House of Prophets’ Conferentie in Delft.

Als je het onderwijs wilt beluisteren en ook de vragen die gesteld werden daarna, kun je een CD bestellen bij Werner van Suetendael.

 

Onderscheiding is erg belangrijk voor iedereen die deel uit maakt van het Lichaam van Christus. Als je echt wilt groeien en zuiver wilt zijn in het gebruik van je gaven/bediening, moet je echt onderscheiding van geesten hebben.

Er is veel slechtziendheid en hardhorendheid in het Lichaam om nog maar niet te spreken van doven en blinden. Sommigen kunnen niet goed zien of horen omdat ze onder een bedekking zitten. Ook het verstaan van Gods stem lijkt dan moeilijk of zelfs onmogelijk te zijn.

Hoe komt dat?

Daar gaat deze studie over.

Hierbij de aantekeningen. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Ook aanvullingen(want lang nog niet alles is er over gezegd) is dat ook van harte welkom.

 

Onderzoek alles en behoudt het goede.

Gebruik deze informatie niet alleen om anderen te beoordelen maar ook om jezelf goed te onderzoeken. Echter kom je er achter dat er bij jezelf ook nog het één en ander moet gebeuren: laat je niet aanklagen! Iedereen heeft wel iets of meerdere dingen die die herkent, dus ontspan je 🙂 , open je ogen =, benoem het voor jezelf en laat je vervolgens leiden door de Heilige Geest.

 

O    N    D    E    R    S    C    H    E    I    D    I    N    G

 

Waarom is onderscheiding van geesten zo belangrijk bij profeteren(onderwijs geven)?

Jes. 29: 9 t/m 16

Prediker 5: 1 t/m 6

Klaagliederen 4 : 11 t/m 16

 

1Kor.12: 3

1Joh.4: 1t/m6

Joh 10,4

Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen;

Het horen en herkennen van Zijn stem.

VB: stem van je geliefde herken je, ook al zie je hem/ haar niet.

Als iemand spreekt in jouw naam, maar leugens of halve waarheden verteld, hoe vind je dat dan?

Het breekt af en verwijderd van God.

Je mist Zijn doel voor je leven: door Jezus een relatie met Hem en van daaruit onze bediening.

 

Exodus 32: het gouden kalf

 

Een  dwaling voortkomend uit negatieve emotie: ongeduld en  angst.

Opening voor demonie: kalf ontstond zomaar, je wordt overgenomen.

Vermengd met het godsdienstige.

Niet gehoorzaam, dus rebellie.

Leiders die geen leiding geven en teveel vrijheid geven zonder richting, geeft openingen voor duisternis.

 

Deel uit een visioen over de eindtijd : Ineens zag ik  dat er iets nieuws opkwam, de belangrijkste pijl op de boog van satan, iets dat heel onschuldig leek, een soort spiraal die op de grond stond en groot was onderaan, naar boven steeds smaller werd en in een punt uitliep.

Ik zag mensen er met bewondering naar kijken(allerlei mooie kleuren, aantrekkelijk) en toen ze dichtbij kwamen raakten ze er gigantisch in verstrikt.

Toen hoorde ik dat de Heer zei: dit is de ‘verrader’.

 

Hoe herken ik valse en echte profetie/leer?

Toetsen : door Woord en Geest , ken het echte goed! (Voorbeeld echt, niet echt: bij schilderijen van een bepaalde schilder, bij munten/ geld of bij muziek.

De ware kenner hoort/ziet het verschil). Dus leer God kennen en je weet het meteen of je Zijn stem hoort of niet.

 

 

Kenmerken van valse leraren/profeten/apostelen (waarvan enkele, meerdere of heel veel van aanwezig kunnen zijn) :

Hoogmoedig

Heerszuchtig ,Ongezeglijk , geen gradaties nuances en andere meningen aankunnen of kunnen praten. Ruziezoekend

Achterdochtig  en dwangmatig.

Veel conflicten, slechte communicatie. Niet kunnen samenwerken.

Maakt mensen slaven, niet vrij ; maakt mensen zijn of haar dienaren ipv dienaren v Jezus.

 

Stelt zichzelf voorop en boven alles vecht om eigen gelijk en eigen eer.

 

Respect eisen i.p.v. verdienen

Mensen altijd willen corrigeren wijzen op fouten

Het verkeerde benadrukken, onzeker maken en tot nederigheid ( valse) dwingen.

 

Langzaam maar zeker heerschappij voeren over geloof mensen.

In hoog en laag denken

Podium liefde : aandacht willen krijgen, in middelpunt v belangstelling willen staan.

 

Religie i.p.v. relatie

Hardheid

 

Hardnekkig zelfde patronen vasthouden

Gesloten zelfbeschermend

Zichzelf verdedigend

Wie het niet eens is, is fout

Autoritair

Anderen onwaardig gevoel geven

Onzuiverheid Onreinheid

Leugenachtigheid Dingen verdraaien

Kicken op een naam hebben.

Jaloers

Zelfzuchtig , Eerzucht en Trots

 

Geldzuchtig

Bijbel heeft niet de hoogste zeggenschap, maar emotie gevoel manifestatie

Gaven gebruiken om te heersen, drammen.

Graag rijk en beroemd willen zijn

Zweem van geheimzinnigheid

Zonde, verborgen of bekend geworden.

Onvrijheid mensen niet vrijlaten in hun mening. Gehoorzaamheid eisen. Mensen bezitten.

Hoger willen zijn: niet de ander uitnemender achten dan zichzelf. Grootheidswaan

Niet kwetsbaar durven zijn, geen zwakheden of fouten, missers kunnen toegeven.

Geleid door emotie en omstandigheden zonder degelijk wandel met de Heer.

Bijbel wordt slechts gebruikt ter ondersteuning v eigen gevoel en niet leidraad.

 

Of de Bijbel wordt gebruikt om mee om het hoofd te slaan: veel teksten over veroordeling.

Staat tussen God en mens in: vervangt de relatie van God met Zijn kinderen.

Vol van eigen nederigheid, praat veel over zichzelf.

Veel symbolen, tekenen, beloften e.d. gekoppeld aan materie. Lijken symbolieken maar leggen het contact extra vast.

 

Controlerend : alles in de hand willen houden.

Valse Jezus, valse God, valse Vader: alle benamingen kunnen. Verbind je je daar aan, dan zit je compleet vast. Legt je wil lam, verduisterd, verblind.

Geen echte liefde en bewogenheid.

Karakterstoornissen

Binnenshuis anders dan buitenshuis: masker ! Dit laatste is een heel sterk argument.

Ontrouw

 

 

Kenmerken in de valse profetie

 

Verwarring

Hoge mate van gedetailleerdheid in woorden, eng accuraat, geen ruimte meer voor vrijheid maar alles staat vast: tijd plaats geen keuzemogelijkheid meer( niet passend bij Gods karakter).

Bestraffend en totale gehoorzaamheid eisend.

Heftig veroordelend, moeten doen wat zo iemand zegt. Zonde en bekering maar dan vanuit die persoon en niet uit liefde van de Heer.

Valse nederigheid of godsdienstigheid: ontvanger krijgt ‘dat haal ik nooit-gevoel’.

God is niet een Vader die vrij laat maar een Vader die alles bepaald. Zulke mensen spreken regelmatig van : God wil dit niet. God wil dit wel. Dit mag van God, dat mag niet. Ze weten exact in elke situatie wat God wil en zijn daar heel dwingend in.

God is een God van vrijheid! Hij geeft ons grote beslissingsbevoegdheid en vrije keuzemogelijkheden. Hij is een Vader die met je praat, niet één die gebiedend is, en Zijn wil aan je oplegt(want ander…!). Hij laat ons vrij. Als je een echte liefdesrelatie hebt, bespreek je alles wel met Hem.

“Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken”

Verder:

Geen genade. Geen vrede. Kan angst geven.

Of juist: grote beloften met rijkdom eer avontuur: ontvanger van de profetie in centrum i.p.v. Jezus.

Voelt niet goed/ kan even duren

Komt niet uit, of:

Bij echte waarzeggerij komen de woorden wel vaak uit- (dus het uitkomen is niet altijd een bewijs) maar satan drijft mensen bij God vandaan, Jezus is juist de weg tot de Vader en echte profetie brengt je dus dichter bij de Vader.

Mag niet getoetst worden: dan is men in zijn/haar trots gekrenkt. Want de valse profeet claimt vaak God als enige zuiver te verstaan.

 

Echte leraren, profeten en apostelen(ook hier hoeft niet alles zichtbaar te zijn maar een ware bedienaar zal toch zeker belangrijke kenmerken hiervan dragen):

 

Karakter v Jezus: zachtmoedig en nederig, liefdevol

Bedekt fouten, is vergevend, genadig, kan veel incasseren.

Acht de ander meer dan zichzelf.

Integer

Beheerst

 

Vindt Gods eer veel belangrijker dan eigen eer.

Geen respect eisen, maar ontvangen.

In gelijkwaardigheid denken, niet in hoger of lager.

Geen podium liefde, maar onder de mensen zijn.

Open en flexibel.

Luisterend naar anderen, transparant.

Willen veranderen.

 

Anderen een waardevol gevoel geven, gelijkwaardig waardevol

Geen gradaties in posities.

Geen enige waarheid zijn of haar/zijn waarheid.

Zuiverheid, reinheid.

Gericht op Jezus en Zijn naam groot maken.  Jezus altijd in het centrum.

Het woord van God is het belangrijkst en daar van uit wordt geleefd, gedacht, gesproken en gehandeld.

Vrij

Vol vrede.

De gaven worden gebruikt om te dienen

 

Geen schatten op deze aarde zoeken

Goed-gevig:  de linkerhand niet laten weten wat de rechterhand doet.

Bindt  mensen aan Jezus

Vrede belangrijker dan eigen gelijk.

Beloftes met Jezus in centrum.

Zuiver in eigen leven, binnenshuis net zo als buitenshuis.

Trouw

 

Kenmerken van ware profetie:

 

Gevoel van vrede

Brengt hoop en richting, toekomstverwachting

Herstelt relaties

Versterkt de relatie met Jezus, met de Vader

Brengt tot bestemming

De Vader komt je tegemoet, met Zijn karakter: liefde

Geeft honger naar het Woord.

Brengt dingen aan het licht op een zuivere liefdevolle manier, persoonlijk en discreet.

(God wil je helpen, en zet je nooit voor gek).

Wat gecorrigeerd wordt, brengt echt vrijheid en verandering in je leven, in volle aanvaarding en genade.

Stichtend, onderwijzend in liefde en zachtmoedigheid.

Echte profetie bouwt op en bemoedigd en komt altijd uit.

 

Soorten (aantal voorbeelden) valse profeten/leraren/apostelen:

 

 

Satan door niet bekeerde personen

1. Wolf in schaapskleren: weet er zelf van: infiltrant

2. Weet er niet van: vals godsbeeld/niet echt bekeerd.

Satan door bekeerde personen:

1. Zelf ook misleid

2. Leeft in zonde, waardoor dat als opening voor satan werkt.

 

Waardoor gaan mensen vals profeteren?

Wat is het motief/ de motieven van iemand die profeteert? Dus foute motieven, als erkenning krijgen, eer, geld, macht en alles wat beschreven staat in de kenmerken, kan een motief zijn.

 

Er moeten ingangen zijn:

Geen relatie met Jezus

Slechte relatie met Jezus

Relatie met onechte God- engel des lichts.

Verwonding en verward godsbeeld

Verwonding en bevestiging nodig hebben.

Verwonding en alles beïnvloedt dat: bijv boosheid, haat.

Zonde

 

Geen bijbelkennis.

Een belofte: zichzelf gedood daardoor overgenomen: verkeerd godsbeeld.

Belofte: als ik beter word, geef ik mijn leven aan U: wat is in het hart?

Geen zelfkennis: angst om kwetsbaar te zijn: door verwonding.

Willen heersen, belangrijk willen zijn (door minderwaardigheid, slecht zelfbeeld).

Misleiding, door anderen of door dwaalsporen: teveel zoeken naar waarheid of andere wegen. Teveel gericht op andere dingen, zoals kennis, mensen, emoties, bovennatuurlijke i.p.v. op Jezus.

Onvergevingsgezindheid.

 

Niet wedergeboren en/of niet Geest vervuld.

Combinatie van deze factoren.

 

Hoe kun je het voor jezelf onderscheiden bij jezelf en anderen en voorkomen bij jezelf?

 

Volkomen eerlijk zijn naar jezelf en naar God.

Transparant naar de ander.

Relatie, echte met de Vader, met Jezus en daardoor ook je geliefd gaan voelen en groeien.

 

De Bijbel heel goed leren kennen door die elke dag te lezen, onder leiding van de Heilige Geest. (Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad).

Geen verborgen dingen.

Wordt vrij: dus verwondingen laten genezen, vrij komen van bindingen.

Je kunt ook een goede profeet zijn wanneer je nog verwond bent, als je maar zelfkennis hebt en transparant bent. Je hoeft niet ‘helemaal klaar’ te zijn om een betrouwbare bedienaar te zijn.

Vergeven van mensen die je pijn hebben gedaan en een vergevende instelling.

 

Je leert door fouten, soms zelfs door zelf bindingen op te lopen vrijheid te krijgen en leven.

Door herkenning v vorige keer.

Geest maakt duidelijk: dit ben ik niet/ onderbuikgevoel. Dat kan alleen als je vervuld/gedoopt bent met de Heilige Geest.

 

Aan de vrucht herkent men de boom:

 

Lucas 6 : 43 en 44

“Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif.”

 

Gevolgen van vals onderwijs of valse profetie :

 

Vermeerdering van profeten die ook vals zijn

Monddode kudde zonder eigen mening of wandel met God

Stilstand en achteruitgang, onvruchtbaarheid.

Angst en trots

 

Onenigheid, twist en scheiding

Vloeken

 

Gevolgen van zuiver onderwijs en zuivere profetie:

 

Vermeerdering van zuivere bedienaars

Mensen met een eigen bediening en eigen mening en eigen wandel met God.

Vooruitgang, vruchtbaarheid.

Liefde en groei naar het karakter van Jezus

Eenheid

Zegen

 

 

Toets- vragen :

 

Alle bovenstaande kenmerken.

 

Vraag de Geest.

 

Lees het woord.

 

En vraag aan de Heer of de persoon wel of niet Zijn kind(jouw broer of zus) is.

 

Is het vlees of Geest of Jezus of zijn het demonen?

 

Wat gebeurt er onder druk?

 

Zeg niet ineens dat iets of iemand vals is, nadat je een conflict met die persoon kreeg, terwijl de relatie daarvoor goed was. Dus vanwege je trots. Er zijn genoeg menselijke, vleselijke communicatiestoornissen. Het demonische dat er uitkomt in een conflict, is een bewijs van het gevoel dat je al had, niet een reden om je gevoel zondermeer bij te stellen.

 

Uiterlijke kenmerken zijn niet altijd teken van iets. Mensen kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor uiterlijke manifestaties van de Geest  maar niet wakker voor rustige schijnbaar goede woorden die helemaal niet uit het hart v God komen.

Ook hoe een profeet praat of gekleed is, is geen kenmerk van waar of vals.

 

Er kunnen zo nu en dan gradaties zijn  in goed en fout.

Bijvoorbeeld: een profetie en beeld is goed, en van God maar de uitleg is van de mens.

Gooi dan niet de baby met het badwater weg.

Maar als een profetie of leer vals is dan is het misleidend en niet alleen vleselijk maar echt demonisch.

 

Hoe belangrijk is het toetsen van muziek/ films/ boeken/ spullen/ meubelen/ speelgoed, enz. ?

 

  1. Als het verbonden is aan een zonde of binding in jezelf of een ander, is het goed dit weg te doen. Spullen maken je niet bezet, maar wat er aan vast zit, beloften of vloeken.
  2. Als er duivelse of tegen bijbelse woorden worden gebruikt, is het goed er niet naar te luisteren en het niet te lezen(of het moet zijn omdat je onderzoekt), maar het echt weg doen is je eigen keuze: hoe vast zit je er aan? Als het echt occult is, is het een ingang voor de duisternis, als je je er open voor stelt.
  3. Als het dingen zijn waarvan gezegd wordt dat ze demonisch zijn maar je voelt en ziet dit zelf niet, lees dan Matt. 15: 17t/m 20

Geen spullen maken je onrein: het gaat altijd om je hart!

Jesaja 29: 24 

Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie altijd klaagde, is vol begrip.