Visioen 1

Al de hele week gonzen dingen door me heen en vanavond merkte ik dat ik moest gaan schrijven. Tijdens het schrijven gebeurde er van alles en leek het of er weer iets open brak. Teveel is het om te omschrijven. Maar ik heb het geprobeerd te benoemen en ik typte aan een stuk door, omdat ik het niet wilde kwijt raken wat ik voelde. Ik voel me na dit woord niet bedrukt of bang maar hoopvol en ook heel serieus. En blij, dat we in een diepere dimensie van Hem gaan komen, omdat dat nodig is. En ik denk dat het niet lang gaat duren voor het begint. Het begin is er ook al. Ik zag gisteren de grond openbreken en er kwam allemaal vuil uit. Het moet allemaal nog bij mezelf ook doordringen, maar ik heb het maar vast gedeeld

———————————————————————————–

De tijd van het diepe herstel voor het Lichaam is bijna voorbij, namelijk de tijd dat het Lichaam alle tijd had om te rusten en te genezen.

Dan moeten we opstaan en ons samenvoegen, als een krachtig leger.Er zal eenheid ontstaan door druk van buitenaf.

Wat echt is zal zich voegen en wat niet echt is zal afvallen.

We zullen diep geraakt worden in ons vlees, waardoor we alles gaan afleggen wat er niet hoort, allemaal, niemand uitgezonderd.

Laten we daar op voorbereid zijn.

Het is nodig zodat we vol van de Geest, de strijd kunnen voeren.

 

De wereld zal het met kracht proberen en met geweld, maar wij zullen strijden door Gods Geest.

Er is nog nooit zo’n tijd geweest als deze tijd en het is, dat hoor ik steeds, nog ‘genadetijd’ voor ons.

Tijd die we krijgen om ons klaar te maken, ons niet meer af te laten leiden door onbenulligheden, maar ook niet meer door eigen eer, roem, of werken voor de waardering van mensen. (ijdel eerbejag, staat er dan)Voor dood komt leven in de plaats, leven, leven, leven!

 

Alle vlees dat gedood wordt wordt vervangen voor krachtig leven.

Leven gaat stromen door ons heen, de bloedsomloop van het Lichaam zal zich langzaam maar zeker herstellen door dit proces van afbraak en opbouw en door de nieuwe bloedsomloop zullen alle organen aangeraakt en vernieuwd worden. Het Lichaam zal krachtig en sterk worden maar het zal afstoten wat niet werkt of wat tegenwerkt. De krachtige bloedsomloop zal zorgen dat elke vezel levend en krachtig zal zijn.

Dode cellen worden vervangen, wildgroei wordt afgestoten.

 

Ik zag gisteren de grond openbreken(dat was na het woord van Tineke op FB) en er kwam een vieze, plakkerige, gloeiende, stinkende, vloeistof uit. Het kwaad, het duister zal openbaar worden en het zal zich niet langer kunnen verbergen.

 

Dit is de tijd van geloof.

Geloof wordt op de proef gesteld, geloof moet groeien.

Het Woord zal weer een centrale plaats in gaan nemen en mensen zullen zich afwenden en anderen zullen er open voor zijn en een diepe verandering ondergaan.

De ware liefde komt naar boven.

Alles wat onecht is zal verdwijnen want het zal gezien gaan worden. Het heeft geen waarde meer en blijft eenzaam achter.

Wie het achter zich wil laten zal een diep werk van de Geest kunnen ondergaan.

 

Dit is de tijd van de brandende lampen, de olie die absoluut niet op mag raken!

Wees wakker, blijf wakker, zorg voor olie in je lamp!

 

Dit is ook de tijd dat de dwaalleraren op zullen staan( ze waren er al maar in grotere mate en gevaarlijker) en dwalingen verspreiden en veel christenen zullen het voor waar aannemen omdat het zo goed voelt.

Maar het heeft een foute bron en die bron zal zichtbaar worden in de strijd.

Mensen die zich eraan overgeven zullen verzwakken en niet kunnen stand houden.

De vijand heeft hen in slaap gesust, met mooie muziek en veel fijne gevoelens. Ze mogen rusten, rusten… wordt wakker! Wordt toch alsjeblieft wakker!! Dit is niet de tijd om te slapen en je olie op te laten raken.

Dit is de tijd om wakker te zijn.

Geestelijk wakker, open ogen, open oren en een heel open hart zodat Hij je kan bereiken, kan vormen en leiden!

 

Dit is de tijd van misleiding maar ook van afleiding.

Afleiding.

We denken aan afleiding door wat de wereld te bieden heeft maar dat is het niet.

Het is niet die afleiding die het gevaarlijkst is nu.

Het is de afleiding door je omstandigheden en omstandigheden van anderen om je heen.

De afleiding door jouw zogenaamde realiteit van het leven waar je helemaal in op gaat, waardoor je medelijden met jezelf krijgt, waardoor je zo druk bezig gaat met de vraag ” waarom Heer?” dat je niet meer ziet wat er gebeurt omdat je te afgeleid bent om Zijn stem goed te verstaan.

Luister, hoor Hem, Hij spreekt, Hij wil je hart bereiken. Hij zorgt voor je!

 

Dit is de tijd om goed te luisteren naar wat Hij zegt en niet de tijd dat Hij moet luisteren naar wat jij zegt. Of al jouw vragen moet beantwoorden, maar de tijd dat jij Zijn vraag aan jou gaat beantwoorden. Luister luister , hoor, zet je oren open!De Geest en de bruid zeggen ” kom”

 

De tijd die nu komt, zal gevolgd worden door een tijd van explosieve zegen.

De tijd waarin dorst gelest wordt, waarin hongerigen te eten krijgen, zieken zullen genezen en doden zullen opstaan.

Alles is gemaakt voor zijn doel. Gods doel met ons is leven in Zijn heerlijkheid, wij samen met Hem in volmaakte eenheid, volmaakte vrede in eeuwigheid.Een doel waarvan we zeggen, als het bereikt is : dit was ons alles waard!

Net zoals Zijn liefde voor ons Hem alles waard was, Jezus Zijn leven gaf.

Om voor altijd bij Hem te zijn!

 

Ik zie nu ineens mensen op de grond liggen en werkelijk uit het diepst van hun hart huilen.

Dit beeld kreeg ik tien jaar geleden ook maar nu zijn het veel meer mensen en ze huilen en roepen het uit.

Berouw is een bijna lelijk woord geworden maar het zal sterker dan ooit terug komen door de Heilige Geest Zelf.

Er zal een diep nieuw ontzag voor God komen en een diep besef van zonde, een gebrokenheid die maakt dat we in huilen uitbarsten en plat op de grond vallen voor Hem.

Geen gevoel vanuit onze ziel maar uit de Geest die maakt dat we dit doormaken.

Een diepe geestelijke vernieuwing, waardoor het besef van redding nog veel sterker en helderder overkomt dan we ooit te voren hebben ervaren en de liefde en vrede van God zo diep kan komen in ons, dat het werkelijk onschokbaar wordt!

Daarna zullen we opstaan, en het lijkt wel of we lichter (in gewicht en in schijnsel)geworden zijn maar tegelijk sterker en krachtiger en zo zullen we als nieuw verder gaan.

De olie zal stromen en meer dan genoeg zijn. We gaan op weg.

 

Geen kleine of grote dingen zullen ons meer uit ons element kunnen halen.

Elke ik-gerichtheid verdwijnt.

Nu zal alleen God in ons leven nog op de troon van ons hart kunnen zitten en niet meer , nooit meer, ons eigen ik of iemand die we adoreren.

Beproevingen en verzoekingen kunnen we nu doorstaan, de ergste aanvallen van satan op ons geloof werken niets uit en zullen op ons afketsen.

Onze angst van te voren blijkt voor niets te zijn geweest, want God heeft Zijn volk voorbereid.

Toegerust tot de strijd.

We zongen wel : ” these are the days of Elisha” maar ineens komt dat gevoel ons leeg en inhoudsloos voor bij wat we nu ervaren.

Het zal satan heel boos maken maar terwijl hij aanvalt zal het leger groeien en groeien en groter zijn dan ooit.

Hierin is het werkelijk zo dat Hij met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgt.

Het gaat tegelijk op, aanval en groei!

We zullen sterker in Zijn kracht zijn dan ooit te voren, meer Een met Hem en elkaar dan waar we ons een voorstelling van hadden kunnen maken.

 

* als er meer komt zal ik het delen…zo voelt het nog wel.

En als jullie ook ervaringen hebben alsjeblieft deel ze.

Samen weten we, ervaren we, horen we, zien we, meer!